Kompagniskabspraksis –  åben/lukket for tilgang af nye patienter

Praksis er på skift åben og lukket for tilgang af nye patienter, alt efter hvor stort det samlede antal tilmeldte patienter er. Vi plejer at informere herom under “Nyheder”.

Vi har en del aktiviteter af lægelig art uden for praksis, og vi
arbejder hver især 4 dage i praksis ugentligt. Vi holder normalt kursus
og ferie på skift.

Vi er en kompagniskabspraksis. Det betyder, at du som patient er
tilmeldt alle læger i praksis. Det er naturligvis helt op til dig, om du
vil vælge samme læge hver gang.

Lægehuset er faste plejehjemslæger på Demenscenter Skovvang i Allerød.