Uddannelseslægerne

Vores uddannelseslæger er Rikke Winge, Jens Højvig, Rennette Jensen og Emil Hansen Møller.

Rikke er ansat fra d. 1/9 2021 – 31/8 2022, og er i lægehuset hver dag.

Jens er ansat fra d. 1/3 2022 – 31/8 2022, og er i lægehuset hver dag.

Rennette var ansat fra d. 1/3 – 31/12 2020 og Emil var ansat fra d.
1/3 – 30/9 2021. De er begge nu i gang med deres hospitalsuddannelse til
at blive praktiserende læger, og er begge i lægehuset 1 gang om
måneden.

Uddannelsessted 

Vores uddannelseslæger er færdiguddannede læger, der som led i deres uddannelse til speciallæge, arbejder i vores klinik.

Disse læger har patienter selv, men arbejder under vores supervision.

Vi lægger stor vægt på, at deres forløb bliver en god og faglig kompetent oplevelse både for vores patienter og for dem selv.