Lægers faste dage.

Maria Nordvall-Lassen har som regel fridag om fredagen.

Stig Sonne-Larsen har som regel fridag om torsdagen.

Susanne de Lony har som regel fridag om mandagen.

Planlagt ferie og kurser for 2024:
Stig Sonne-Larsen: Uge 27, 28 og 30.
Susanne de Lony: Uge 29, 30 og 31.
Maria Nordvall-Lassen: Uge 27 (fra d. 3/7), 28, 29 og 31.
Gustav K. Genet: Uge 29, 30 og 31.
Emil Hansen Møller: Uge 28, 29 og 30.