Lægers faste dage.

Maria Nordvall-Lassen har som regel fridag om fredagen.

Stig Sonne-Larsen har som regel fridag om torsdagen.

Susanne de Lony har som regel fridag om mandagen.